Theses

International Indexed Journal Papers

 1. TEMÜR G., BIROGUL S. and KOSE U., “Comparison of Stock “Trading” Decision Support Systems Based on Object Recognition Algorithms on Candlestick Charts,” IEEE Access, vol. 12, pp. 83551-83562, 2024 (SCI-E)
 2. GÜNDÜZ, F. K., BIROGUL, S. and KOSE, U., “Proof of Optimum (PoO): Consensus Model Based on Fairness and Efficiency in Blockchain”, Applied Sciences, MDPI, Vol:13, Issue:18, 10149, p:1-25, September, 2023 (SCI, SCI-E)
 3. TIMUCIN, T. and BIROGUL, S., Collaborative Smart Contracts (CoSC): Example of Real Estate Purchase and Sale(s)”, The Journal of Supercomputing, (79): 13442-13461, 2023. (SCI-E)
 4. BAIDAR, L., RAHMOUN, A., MIHOUBI, M., LORENZ, P. and BIROGUL, S., “A Hybrid Harrison Hawk Optimization Based on Differential Evolution for the Node Localization Problem in IoT Networks”, International Journal of Communication Systems, Vol:35 (e5129), Issue:9, p:1-19, 2022. (SCI, SCI-E)
 5. TIMUCIN, T. and BIROGUL, S.,A Survey: Making “Smart Contract” Really Smart”, Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, Vol:32 (e4338), Issue:11, p:1-19, 2021. (SCI, SCI-E)
 6. BIROGUL, S., TEMUR, G. and KOSE, U., “YOLO Object Recognition Algorithm and “Buy-Sell Decision” Model over 2D Candlestick Charts”, IEEE Access, Vol:8, Issue:1, p:91894-91915, 28 May 2020. (SCI, SCI-E)
 7. BIROGUL, S., Hybrid Harris Hawk Optimization Based on Differential Evolution (HHODE) Algorithm for Optimal Power Flow Problem“, IEEE Access, Vol:7, Issue:1, p:184468-184488, 31 December 2019. (SCI, SCI-E)
 8. BIROGUL, S., EpiGenetic Algorithm for Optimization: Application to Mobile Network Frequency Planning”, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol:41, Issue:3, p:883-896, March, 2016. (SCI, SCI-E)
 9. BIROGUL, S., ELMAS, C. and YIGIT T. “Lot Streaming Based Job-Shop Scheduling Problem Using Hybrid Genetic Algorithm”, Scientific Research and Essay, Vol:6, Issue:14, p: 2873-2887, July, 2011. (SCI, SCI-E)
 10. BIROGUL, S., ELMAS, C. and CETIN A. “Planning Of The GSM Network Broadcast Control Channel With Data Fusion”, Expert System With Applications, Vol: 38, Issue: 3, p: 2421-2431, March, 2011. (SCI, SCI-E)
 11. ATAGÜN, E. and BIROĞUL, S., “Conference Scheduling with Epigenetic Algorithm”, Journal of Polytechnic, Vol:27, Issue:2, p:139-152, February, 2024 (ESCI).
 12. ATAGÜN, E., TEMÜR, G. and BIROĞUL, S. “Application ff Explainable Artificial Intelligence In Intrusion Detection System Classification Using Boosting Algorithms”, Mugla Journal of Science and Technology, vol. 10, no. 1, pp. 1–7, 2024
 13. TİMUÇİN, T. and BIROĞUL, S., “The Evolution of Smart Contract Platforms: A look at Current Trends and Future Directions”, Mugla Journal of Science and Technology, Vol:9, Issue:2, p:46-55, December, 2023
 14. ATAGÜN, E. TİMUÇİN, T. and BIROĞUL, S., “Analysing Content Ratings of Google Apps with Ensemble Learning”, El-Cezerî Journal of Science and Engineering, Vol: 9, Issue:3, p:1038-1050, September, 2022.
 15. TİMUÇİN, T., BIROĞUL, S., “Operating Room Scheduling by Using Hybrid Genetic Algorithm”, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Vol:10, Issue:1, p:255-274, January, 2022
 16. GÜLTEKİN, B., BİROĞUL, S., Reviewing The Effect of Business Intelligence on Decision Support Process: An Application on The Finance Sector”, Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt: 13, Sayı:2, 197-206, Nisan, 2020.
 17. KOCER, K., BIROGUL, S.,Development of a Mobile and Web Based System for Maintenance & Repair and Asset Management”, American Journal of Software Engineering, Vol:5, Issue:1, p:1-15, April, 2017.
 18. DURGUT, A., BIROGUL, S., GUVENC, U., “Comparison Of The Effects Of Image Segmentation On Image Processing Performance With Parallel Programming”, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, Special Issue, Vol:8, Issue:2, p:145-154, 2017.
 19. BIROGUL, S., GULTEKIN, H.B., “Importance of Business Intelligence Solution on Decision-Making Process of Companies”, International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, Vol 4, Special Issue, p:86-89, December, 2016.
 20. GÜLTEKİN, B.,  BİROĞUL, S., YÜCEDAĞ, İ., “İşe Alım Süreci Aday Ön Tesbitinde Bulanık Mantık Tabanlı SQL Sorgulama Yönteminin İncelenmesi”, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt:3, Sayı: 1, 198-209, 2015.
 21. AYDIN, C.C. ve BİROĞUL, S., “E-Öğrenmede Açık Kaynak Kodlu  Öğretim Yönetim Sistemleri ve Moodle”, Bilişim Teknolojileri Dergisi,  Cilt 1, Sayı:2, 31-36, 2008. 
 22. ELMAS, Ç., DOĞAN, N.,  BİROĞUL, S. ve KOÇ, M.S., “Moodle Eğitim Yönetim Sistemi ile Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması”,  Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt 1, Sayı:2, 53-62, 2008.
 23. GÜVENÇ, U., SÖNMEZ, Y ve BİROĞUL, S.,  “Bulanık Mantık Denetimli Da-Da Çeviricileri İçin Geliştirilen Bir Eğitim Seti”, Journal of Polytechnic, Vol 10, No:4, p:339-346, 2007.
 24. BİROĞUL, S., SÖNMEZ, Y. ve GÜVENÇ, U., “Veri Füzyonuna Genel Bir Bakış”, Journal of Polytechnic, Vol 10, No:3, p:235-240, 2007.

National Indexed Journal Papers

 1. BİROĞUL, S., KOCER, K., “Web ve Mobil Tabanlı Bakım Onarım ve Varlık Yönetim Sisteminde Önbellekleme Yaklaşımları”, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 4, 579-589, 2018.
 2. BİROĞUL, S., “Epigenetik Algoritmanın Yazılıma Uyarlanması”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 26-30, 2018.
 3. DURGUT, A., BİROĞUL, S.,Biyometrik Veri Birleştirme Yöntemleri”, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, 23-28, 2018.
 4. DURGUT, A., BİROĞUL, S., YÜCEDAĞ, İ., “Forex Piyasasındaki Değişimlerin Bulanık Mantık Tekniği ile Tahmin Edilmesi”, Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, Cilt:10 Sayı:2, 19-27, 2017.
 5. ELMAS, Ç.,  BİROĞUL, S. ve YILMAZ, C., “Veri Füzyonunun Askeri ve Ağ Merkezli Harp Uygulamaları”,  Kara Harp Okulu, KHO Bilim Dergisi, Cilt:18, No:1,    37-53, 2008.

Book Chapters

 1. ATAGUN, E. and BİROĞUL, S.,“Effectiveness of Genetic Algorithm in The Solution of Multidisciplinary Conference Scheduling Problem”, Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies Volume 76, Trends in Data Engineering Methods for Intelligent Systems, p: 220-230, August 2021.
 2. TİMUÇİN, T. and BİROĞUL, S.,“Effect the Number of Reservations on Implementation of Operating Room Scheduling with Genetic Algorithm”, Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies Volume 43, Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering  Problems, p:252-265, February 2020.

Conferences

International Conferences

 1. TİMUÇİN, T., BİROĞUL, S. and KATANALP BİROĞUL, H., “Trusted Document Storage System by Collaborative Smart Contracts in Blokchain”, International TURKCESS Congress, p:???, 11-13 July 2024.
 2. BİROĞUL, S. and KATRANCI H., “Türkiye’deki Agile Projelerinin Scrum Süreçleri”, International Marmara Sciences Congress – IMASCON2024 Spring, p:230-238, 31 May-1 June 2024.
 3. KESİCİ, C. and BİROĞUL, S., “Twitter Verileri Ile Türkçe Duygu Analizi”, International Marmara Sciences Congress – IMASCON2023 Spring, p:97-107, 9-10 June 2023
 4. PÜLLÜ, S. and BİROĞUL, S., “Monolitik Mimari ile Geliştirilmiş Bir Yapının Mikroservis Mimarisine Uyarlanmasının Önemi”, International Marmara Sciences Congress – IMASCON2021 Autumn, p:89-97, 10-11 December 2021.
 5. DEMİRER, Z. and BİROĞUL, S., “Derin (Deep) web Farkındalık Analizi”, International Marmara Sciences Congress – IMASCON2021 Autumn, p:143-147, 10-11 December 2021.
 6. ATAGÜN E, and BİROĞUL, S., “Investigation Of Conference Scheduling With Genetic Algorithm”, International Marmara Sciences Congress – IMASCON2019 Autumn, p:1054-1060, 01-03 November 2019.
 7. EKİCİ, B. and BİROĞUL, S., “Kimya Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Kullanılması”, International Marmara Sciences and Social Sciences Congress – IMASCON2019 Spring, Vol:II, p: 2173-2180, 26-28 April 2019.
 8. KERVANCI A. and BİROĞUL, S., “Görüntü Aktarımı ve Depolanması İçin Yüksek Boyutlu Jpeg Sıkıştırması”, International Marmara Sciences and Social Sciences Congress – IMASCON2019 Spring, Vol:II, p: 1150-1155, 26-28 April 2019.
 9. GÜNDÜZ, F. K. and BİROĞUL, S., “Blokzincir Ne Değildir?”, International Marmara Sciences and Social Sciences Congress – IMASCON2019 Spring, Vol:I, p: 706-712, 26-28 April 2019.
 10. TİMUÇİN, T. and BİROĞUL, S., “Implementation of Operating Room Scheduling with Genetic Algorithm and the Importance of Repair Operator”, 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT2018), p:113-118, 19-21 October 2018.
 11. DURGUT, A. and BİROĞUL, S., “The Effect of Histogram Equalization on Vein Identification”, International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA2018), Abstract book, p: 29, 4-7 October 2018.
 12. DURGUT, A. and BİROĞUL, S., “Effect of Distance Algorithms In Biometric Identification”, International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA2018), Abstract book, p: 134, 4-7 October 2018.
 13. DURGUT, A. and BİROĞUL, S., “Biyometrik Veri Birleştirme Yöntemleri”, Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS2017), Abstract book, p: 37, 11-13 September 2017.
 14. TİMUÇİN, T., KORKMAZ, M., YÜCEDAĞ, İ. ve BİROĞUL, S., “Bilgisayar Endüstrisinde Bulanık Mantık Tabanlı SQL Sorgulama Yöntemiyle Ürün Seçimi”, II. International Academic Research Congress (INES2017) p:1253-1260, 18-21 October 2017.
 15. BİROĞUL, S., “Epigenetik Algoritmanın Yazılıma Uyarlanması”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı (ASYU2017), Abstract book, p:28, 5-7 October 2017.
 16. DURGUT, A. and BİROĞUL, S., “Paralel ve Seri Programlama ile Biyometrik Şifreleme Performanslarının Karşılaştırılması”, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), p: 288-293 26-28 October 2016.
 17. DURGUT, A., OGAN, S. and BİROĞUL, S. “Sanal Gerçeklik ile İnsansız Araç Kontrolü”, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), p: 836-839, 26-28 October 2016.
 18. DURGUT, A. and BİROĞUL, S., “Biyometrik Şablon Koruma Yöntemleri”, Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı / International Conference on Computer Science and Engineering, p: 25-28, 20-23 October 2016.
 19. BIROGUL, S., GULTEKIN, H.B., “Importance of Business Intelligence Solution on Decision-Making Process of Companies”, 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’16), p: 36-39, 01-03 September 2016.
 20. BİROĞUL, S., KÜÇÜKAYVAZ, E. and EROL, Ö. M., “Shop Marketing Scenario Using Context Based Digital Personality”, Inista 2011 (International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications), IEEE, p: 536-539, 15-18 June 2011.
 21. GÜVENÇ, U., BİROĞUL, S. ve SÖNMEZ, Y. “Yapay Sinir Ağları Eğitim Seti”, The Proceedings of 7th International Educational Technology Conference, p:709-713, 3-5 May 2007.
 22. ELMAS, Ç., BİROĞUL, S. “Genetik Algoritma Yaklaşımıyla Atölye Çizelgeleme”, 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri kongresi, p: 550-556, Eylül 2005.

National Conferences

 1. BİROĞUL, S., ve EKİCİ, B., “Fizik Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Kullanılması”, Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 113-116, 2-3 Kasım 2018.
 2. DURGUT, A., GÜVENÇ, U. ve BİROĞUL, S., “Aynı Görüntünün Bölünerek İşlenmesinde Paralel Programlamanın Etkisinin İncelenmesi”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU2016), 13-16, 29 Eylül – 1 Ekim 2016.
 3. AKSOY, S., ÖZKARACA, O., BİROĞUL, S. ve ÇETİN, G., “Baz İstasyonlarında Hücre Planlama Kavramları ve Örnek Bir Frekans Planı”, 343-350, Akademik Bilişim 2016.
 4. BİROĞUL, S., NACAKLI, İ. ve GÜLDOĞUŞ, G., “İlaç Takip Sistemi”, Bilişim 2011, 28.Ulusal Bilişim Kurultayı, 89-94, Ekim, 2011.
 5. BİROĞUL, S., İZGÖRDÜ, B. T, ve ASLANKEÇECİOĞLU, A., K, “Gemi Filoları İçin Yönetim, İşletme ve Planlı Bakım Otomasyon Sistemi”, Bilişim 2011, 28.Ulusal Bilişim Kurultayı, 119-124, Ekim, 2011.
 6. Işık, A.H, KARACI, A., ÖZKARACA, O. ve BIROGUL, S., “Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Akademik Bilişim 2010, Cilt I, 361-368, Şubat 2010.
 7. AYDIN, C.C, CAGILTAY, E.N. and BIROGUL, S., “A Genetıc Algorıthm  Based Course Schedulıng System”, Bilişim’08 25. Bilişim Kurultayı, 153-157, Kasım 2008.
 8. BİROĞUL, S.  ve ELMAS, Ç. , “Ağ Merkezli Harpte Veri Füzyonunun Etkinliği”, SAVTEK2008 (Savunma Teknolojileri Kongresi), Cilt II, 231-238, Haziran 2008.
 9. BİROĞUL, S., ve YİĞİT, T., “Genetik Algoritmada Tamir Operatörünün Etkinliği”, ASYU2008 (Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu), 134-137, Haziran 2008.
 10. YİĞİT, T. ve BİROĞUL, S.,  “Genetik Algoritma Tabanlı Haftalık Ders Çizelgeleme Yazılımı”, ASYU2008 (Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu), 143-146, Haziran 2008.
 11. BİROĞUL, S., SAYGIN, A., BATTALOĞLU, H., YILMAZ, C. ve DURSUN, M. “Bobinajcı Meslek Standardı Geliştirilmesi”, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES 2007), 268-271, 20-22 Haziran 2007.
 12. BİROĞUL, S., DURSUN, M, BATTALOĞLU, H., YILMAZ, C. ve SAYGIN, A. “Elektrik Pano Montörü Meslek Standardı Geliştirilmesi”, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES 2007), 272-275, 20-22 Haziran 2007.
 13. BİROĞUL, S. ve GÜVENÇ, U. “Genetik Algoritma İle Çözümü Gerçekleştirilen Atölye Çizelgeleme Probleminde Ürün Sayısının Etkisi”, Akademik Bilişim 2007, 613-619, 31 Ocak-2 Şubat 2007.
 14. BİROĞUL, S. ve SÖNMEZ, Y. “Neden Veri Füzyonu”, Akademik Bilişim 2007, 481-488, 31 Ocak-2 Şubat 2007.

Book

 1. Hayatlar“, Tilki Kitap, 2024
 2. Niçin?“, Tilki Kitap, 2023

Actuality Papers

 1. BİROĞUL, S., “Kobilerin sosyal mecralarda olmaları için nedenler”, Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Dergisi, No:155, 144-149, Haziran 2013.
 2. BİROĞUL, S., “BT projelerinde başarısızlık (Röportaj)”, Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Dergisi, No:148, 148-157, Kasım 2012.
 3. BİROĞUL, S., “Bilgi çöpçüleri, bir tanım mı bir meslek mi?”, Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Dergisi, No:145, 52-53, Temmuz 2012.
 4. BİROĞUL, S., “Bilişimin öteki yüzü, nereye kadar bilişim?”, Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Dergisi, No:144, 160-168, Haziran 2012.
 5. BİROĞUL, S., “Bilişim Türkiyesinde gençlerimiz hedefsiz mi?”, Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Dergisi, No:142, 132-137, Nisan 2012.
 6. BİROĞUL, S., “Bilgiyi kümilatif bir biçimde oluşturup paylaşan siteler: etkileşimli sözlükler”, Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Dergisi, No:140, 16-70, Şubat 2012 (Dosya editörlüğü).
 7. BİROĞUL, S., “Sosyal medyada iş yönetimi (Bilişim 2011’in ardından)”, Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Dergisi, No:138, 86-90, Aralık 2011.
 8. BİROĞUL, S., “Yazılım projeleri ve Agile (çevik) yöntemlerin uygulanması”, Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Dergisi, No:136, 94-99, Ekim 2011.
 9. BİROĞUL, S., “Sanal ortam, sosyal medya ve sosyal ama sanal insanlık”, Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Dergisi, No:135, 102-105, Eylül 2011.
 10. BİROĞUL, S., “Kobilerde kalite yönetim anlayışı ve uygulanabilirliği”, Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Dergisi, No:132, 154-157, Mayıs 2011.
 11. BİROĞUL, S., “Patent ve yazılımlar”, Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Dergisi, No:132, 120-125, Mayıs 2011.
 12. BİROĞUL, S., “Hayatta koşuşturuken arkada bıraktıklarımız”, Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Dergisi, No:131, 132-135, Nisan 2011.
 13. BİROĞUL, S., “Bağlam temelli sayısal kişilik projesi”, Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Dergisi, No:130, 70-83, Mart 2011.
 14. BİROĞUL, S., “ASAP (The automated scheduling optimization and planning) araştırma grubundan Dr. Ender Özcan ile söyleşi”, Türkiye Bilişim Derneği, BilişimDergisi, No:125, 138-145, Ekim 2010.
 15. BİROĞUL, S., “Sheffield’de bir Türk öğrenci ve uzaktan eğitim”, Türkiye Bilişim Derneği, BilişimDergisi, No:124, 154-161, Eylül 2010.
 16. BİROĞUL, S., “Genetik algoritma”, Türkiye Bilişim Derneği, BilişimDergisi, No:122, 150-154, Haziran 2010.
 17. BİROĞUL, S., “Yapay zekada dün, bugün, gelecek”, Türkiye Bilişim Derneği, BilişimDergisi, No:121, 52-88, Mayıs 2010 (Dosya Editörlüğü).
 18. BİROĞUL, S., “Ağ merkezli harp”, Türkiye Bilişim Derneği, BilişimDergisi, No:118, 118-121, Şubat 2010.
 19. BİROĞUL, S., “Teknolojinin doğayı taklit etmesi”, Türkiye Bilişim Derneği, BilişimDergisi, No:117, 88-91, Ocak 2010.
 20. BİROĞUL, S., “Yeşil bilgi işleme doğru”, Türkiye Bilişim Derneği, BilişimDergisi, No:116, 142-143, Aralık 2009.
 21. BİROĞUL, S., “Veri füzyonu”, Türkiye Bilişim Derneği, BilişimDergisi, No:115, 64-65, Kasım 2009.

Cited By

https://scholar.google.com/citations?user=INJA0ucAAAAJ&hl=en